Start Learning Hungarian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
Filmeket és TV-sorozatokat nézek, és örülök, ha megértek egy szót vagy mondatot.
(s)
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Elképzelem, hogy egy nap majd elutazom abba az országba, vagy ott fogok élni.
(s)
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Olyan helyen lenni, ahol beszélik az adott nyelvet, jó motiváció.
(s)
Being in places where people speak the language is great motivation.
Összebarátkozom olyanokkal, akik beszélik az adott nyelvet.
(s)
I make friends with people who speak that language.
Képzeld el, hogy a világon bárkivel tudsz kommunikálni. Bárhová mehetsz, bármit csinálhatsz, bárkivel találkozhatsz. Ez nagyon motiváló.
(s)
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Szeretek vicces szavakat keresni a nyelvben, amit éppen tanulok!
(s)
I like to find funny words in the language I am learning!
Ha zenét hallgatok az adott nyelven, az motivál arra, hogy próbáljam megérteni!
(s)
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Próbálok minél több könyvet, újságot és weboldalt olvasni az adott nyelven. Ettől sokkal valóságosabbnak tűnik!
(s)
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
A kultúrát is tanulmányozom, így sokkal többet nyújt a nyelvtanulás is.
(s)
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Gyakran váltogatom a tanulási módszereimet, így sosem unalmas!
(s)
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Anyanyelviekkel beszélgetni jó gyakorlás és motiváció!
(s)
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Mindig kitűzök egy konkrét nyelvi célt magam elé. Az elérhető célok nagyon motiválóak!
(s)
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Tedd szórakoztatóvá a tanulást! Ha unod, amit csinálsz, keress másik módszert!
(s)
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Keresd meg a YouTube-on olyan emberek videóit, akik sikeresen megtanulták az adott nyelvet. Ez inspirálni fog a tanulásra!
(s)
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Szeretek azoknak az országoknak a nyelvén rendelni étteremben, amelyekről éppen tanulok!
(s)
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
0 Comments
Top