Start Learning Hungarian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Hallgass meg egy hírtudósítást vagy egy podcastot a célnyelven, majd próbáld meg beazonosítani a tudósítás témáját, mielőtt olvasnál róla.
(s)
Listen to a news report or a podcast in the target language then try to identify the topic of the report before reading about it.
Csatlakozz egy társalgási csoporthoz.
(s)
Join a conversation group.
Készíts egy tanulási tervet és alakíts ki egy rutint.
(s)
Make yourself a study plan and establish a routine.
Nézz filmeket a nyelven amit tanulsz, különösen olyan eszközökön, melyekkel újra tudod nézni a kiválasztott jeleneteket.
(s)
Watch movies in the language you are studying, especially on devices which you can use to repeat selected scenes.
Keress alapszavakat, amikor valamit hallgatsz.
(s)
Look for root words when listening to something.
Használd a “shadowing” módszert.
(s)
Use the shadowing technique.
Gyakorolj diktálás hallgatással.
(s)
Practice listening to dictations.
Használd az internetet; sok hallás utáni gyakorlatra találhasz rajta.
(s)
Use the Internet; it is full of listening resources.
Figyeld a beszélő gesztusait, miközben hallgatod.
(s)
Watch the gestures of the speaker while you are listening.
Fókuszálj a beszélőre, kerüj el bármilyen belső vagy külső zavaró hatást.
(s)
Focus on the speaker, avoid any internal or external distractions.
Próbálj meg egy olyan témát találni, amely igazán érdekel.
(s)
Attempt to find a listening topic in which you are genuinely interested.
Hallgass egy anyanyelvi beszélőt, és próbáld meg utánozni az hanglejtését és a kiejtését.
(s)
Listen to a native speaker and try to imitate their intonation and pronunciation.
Hallgass zenét a célnyelven és gyűjts belőle ismerős szavakat és kifejezéseket.
(s)
Listen to music in your target language and pick out familiar words and phrases.
Hallgass meg egy audió párbeszédet, majd anélkül, hogy elolvasnád a szöveget, írd le, amit hallasz.
(s)
Listen to an audio dialogue without reading the text and write down what you hear.
Hallgass meg egy párbeszédet, és próbáld meg helyesen leírni azokat a szavakat, amelyeket nem ismersz, majd hasonlítsd össze az írásod a megfelelő helyesírással.
(s)
Listen to a dialogue and try to correctly write down words you don't recognize, then compare your spelling to the correct spelling.
0 Comments
Top