Start Learning Hungarian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Must-know Math Words and Phrases
20 words
Word Image
Must-know Math Words and Phrases
20 words
matematika
(n)
math
A matematika a kedvenc tantárgyam az iskolában.
My favorite subject in school is math.
szám
(n)
number
A tizenegy és tizenhét egyaránt prímszámok.
The numbers 11 and 17 are both prime numbers.
páratlan
(a)
odd
A tizenegyes szám egy példa a páratlan számra.
The number 11 is an example of an odd number.
páros
(a)
even
A nyolcas szám egy példa a páros számra.
The number 8 is an example of an even number.
meg
(c)
plus
Egy meg egy az kettő.
One plus one is two.
mínusz
(n)
minus
Nyolc mínusz egy az hét.
Eight minus one is seven.
szorozva
(a)
times
Háromszor három az kilenc.
Three times three is nine.
oszt
(v)
divide
Tíz osztva kettővel az öt.
Ten divided by two is five.
egyenlő
(a)
equal
Öt meg öt egyenlő tízzel.
Five plus five equals ten.
pont
(n)
point
egy egész három század
one point zero three
százalék
(n)
percent
A tizenkettő ötven százaléka hat.
Fifty percent of twelve is six.
maradék
(n)
remainder
Ha a tizennégyet hárommal osztjuk, a hányados négy és kettő a maradék.
If you divide fourteen by three, the quotient is four with a remainder of two.
képlet
(n)
formula
Ismered a képletet a gömb térfogatának a kiszámolásához?
Do you know the formula for the volume of a sphere?
egyenlet
(n)
equation
A diák megoldotta az egyenletet.
The student solved the equation.
változó
(n)
variable
A matematikai problémákban, a változók általában az "x" és "y" betűkkel vannak ábrázolva.
In math problems, the variables are usually represented by the letters "x" and "y."
megoldás
(n)
solution
Ha leegyszerűsítjük az egyenletet, a megoldás nyilvánvaló.
If we simplify the equation, the solution is obvious.
függvény
(n)
function
Egy függvény két változó közötti kapcsolatot ábrázol.
A function represents the relationship between two variables.
kiszámít
(v)
calculate
Ki tudod számítani az élelmiszer-költségeket?
Can you calculate the cost of the groceries?
negyed
(a)
fourth
Hetvenöt százalék törtre átírva háromnegyed.
When converted into a fraction, seventy-five percent becomes three-fourths.
fél
(a)
half
A recept másfél teáskanál cukrot írt elő.
The recipe called for one and a half teaspoons of sugar.
0 Comments
Top