Start Learning Hungarian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
20 words
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
20 words
Találkozhatunk jövő héten?
(s)
Can we meet next week?
Mennyire zsúfolt a jelenlegi időbeosztásod?
(s)
How busy is your current schedule?
Köszönjük, hogy időt szánt a velünk való találkozásra.
(s)
Thank you for making the time to meet us.
Cserélhetünk névjegykártyát?
(s)
Can we exchange business cards?
Azt hiszem, tudunk kompromisszumot kötni.
(s)
I believe we can find a compromise.
Nagyon köszönöm, hogy meghallgatott.
(s)
Thank you very much for listening.
Megvitathatjuk ezt az ügyet a következő ülésen?
(s)
Can we discuss this matter during the following meeting?
Szeretném, ha találkozna az üzleti partnereimmel.
(s)
I would like you to meet my business partners.
Milyen volt az utazás?
(s)
How was your journey?
Kezdjük?
(s)
Shall we get started?
Van bárkinek észrevétele vagy gondolata?
(s)
Does anyone have any comments or thoughts?
Teljesen egyetértek.
(s)
I totally agree.
Attól tartok, ellent kell mondanom.
(s)
I am afraid I have to disagree.
Azt hiszem, tudok kompromisszumot javasolni.
(s)
I think I can suggest a compromise.
Talán aludjunk rá egyet, és megpróbálhatjuk újra holnap.
(s)
Maybe we should sleep on this and try again tomorrow.
Azt hiszem, ezt már megtárgyaltuk.
(s)
I think we have covered that.
Mindannyian egyetértünk?
(s)
Are we all agreed?
Alig várom, hogy újra találkozzunk.
(s)
I look forward to seeing you again.
Örülök, hogy találkoztunk.
(s)
It was nice to meet you.
Köszönöm, ez nagyon produktív volt.
(s)
Thank you, this was very productive.
0 Comments
Top