Start Learning Hungarian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes about Friendship
10 words
Word Image
Top 10 Quotes about Friendship
10 words
Az élet legnagyobb ajándéka a barátság, és én megkaptam.
(s)
The greatest gift of life is friendship, and I have received it.
Egy baráttal sétálni a sötétben jobb, mint egyedül sétálni a világosban.
(s)
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
Egy igazi barát az, aki besétál, amikor a világ többi része kisétál.
(s)
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
A barátok bajban mutatják meg szeretetüket, nem a boldogságban.
(s)
Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
Ne sétálj mögöttem; lehet, hogy nem vezetlek. Ne sétálj előttem; lehet, hogy nem követlek. Csak sétálj mellettem és légy a barátom.
(s)
Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
Nincs semmi nagyobbra értékelhetőbb ezen a Földön mint az igaz barátság.
(s)
There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
A barát az, aki teljes szabadságot ad, hogy önmagad légy.
(s)
A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.
Barátok születnek, nem pedig készülnek.
(s)
Friends are born, not made.
A barát az, aki ismer és ugyanúgy szeret téged.
(s)
A friend is one who knows you and loves you just the same.
A legjobb barátom az egyetlen, aki a legjobbat hozza ki belőlem.
(s)
My best friend is the one who brings out the best in me.
0 Comments
Top