Start Learning Hungarian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What Is Your Language Learning Goal for the Month?
10 words
Word Image
What Is Your Language Learning Goal for the Month?
10 words
Befejezem a Survival Phrases sorozatot a HungarianPod101.com oldalán, úgy, hogy meghallgatok két leckét naponta.
(s)
I'll finish Survival Phrases series on HungarianPod101.com by listening to two lessons a day.
Minden nap 10 oldalt olvasva kiolvasok egy magyar könyvet.
(s)
I'll finish reading one Hungarian book by reading 10 pages a day
Átmegyek a magyar teszten.
(s)
I'll pass my Hungarian test.
Teljesen érteni fogok egy magyar filmet úgy, hogy minden nap megnézem.
(s)
I'll fully understand one Hungarian movie by watching it every day.
Tartok egy háromperces bevezető beszédet magyarul a magyar barátaimnak.
(s)
I'll give a 3 minute introductory speech in Hungarian to my Hungarian friends.
Megtanulok 5 magyar dalt.
(s)
I'll memorize 5 Hungarian songs.
Befejezem 350 szó megtanulását a HungarianPod101.com oldalán lévő szókártyák segítségével.
(s)
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on HungarianPod101.com.
Írok 10 képeslapot magyarul a magyar barátaimnak.
(s)
I'll write 10 postcards in Hungarian to my Hungarian friends.
Megtanulom, hogyan beszéljek múlt-, jelen- és jövőbeli eseményekről.
(s)
I'll learn how to talk about past, present and future events.
Tudni fogok 150 szót, úgy, hogy minden nap megtanulok ötöt.
(s)
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
0 Comments
Top