Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Március 15.
Március 15-e a három magyar nemzeti ünnep egyike, ez az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója. Ezen kívül nemzeti ünnep augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe és október 23-a, az 1956-os forradalom kitörésének napja.
Március 15-én tehát a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük, ez az ünnep jelkép is egyben, nemzetünk hazaszeretetének és szabadság utáni vágyának jelképe.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország történelmének meghatározó eseménye, leghíresebb háborús konfliktusa. Az ország a 18. századtól kezdve korlátozott önállóságú része volt a Habsburg Birodalomnak, mely korlátokat a magyar nemesség meg szerette volna reformálni. Többek között önálló magyar kormányt, sajtószabadságot, Erdély visszacsatolását követelték ám az osztrák udvar ellenállt. A patthelyzetben a radikális pesti ifjak (ún. “márciusi ifjak”) robbantották ki a forradalmat—követeléseiket, a híres 12 pontot és Petőfi Sándor forradalmi verseit illegálisan kinyomtatták, majd a Nemzeti Múzeumnál már több tízezer ember előtt felolvasták. A tömeg ezután a budai Várba vonult, és vér nélkül elfogadtatta a követeléseit. Este az ünneplő tömeg betódult a Nemzeti Színházba, és együtt elénekelte a Himnuszt, a Szózatot, és sok más dalt.
A március 15-i forradalom után tavasszal a Habsburg udvar kénytelen volt elfogadni a magyar nép követeléseit, megalakulhatott az első független kormány is. Azonban 1848 nyarán az udvar mégis megindult fegyverrel visszaszerezni teljhatalmát, így a forradalom szabadságharccá alakult. Bár a magyarság, kezdve a nemesektől a parasztokig és a nemzetiségekig mindent feláldozva hősiesen ellenállt, 1849 nyarán a Habsburg birodalom segítségére sietett Oroszország, így az országnak már nem volt választása. A fegyverletétel után véres megtorlás következett, 1849 október 6-án kivégezték a forradalom tizenhárom tábornokát, és az első magyar miniszterelnököt. Október 6. ma szintén emléknap.)
Ma minden évben március 15-én, a történelmi helyszínen, a Nemzeti Múzeum előtt országos, tévében is közvetített megemlékezést tartanak, emlékezve a forradalom hőseire, áldozataira.

Comments

Hide