Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Augusztus 20.
Augusztus 20-a Magyarország egyik legrégebbi nemzeti ünnepe. I. István király temetésének és szentté avatásának, a keresztény magyar állam megalapításának az ünnepe, ezzel együtt a magyar állam ezeréves folytonos fennállásának is az emléknapja. Tulajdonképpen az ország „születésnapja”.
A Magyar Királyságot 1000-ben alapította I. Szent István király, az első magyar király. Az államalapítással vált a magyarság egy pogány törzsből Európában elismert, keresztény országgá. Létrehozta az első törvénykönyvet, megszervezte a magyar keresztény egyházat.
Maga az ünnep a 11. századtól ismert, mint Szent István ünnepe, a középkorban egyházi ünnepként élt tovább. Az 1848-es forradalom után a kiegyezésig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet, majd visszanyerte régi fényét és 1891-ben munkaszüneti nap is lett. A két világháború között Szent István ünnepe összekapcsolódott a „Szent István-i”, azaz az ország kétharmadának elcsatolása előtti Magyarországra való emlékezéssel. A kommunista rendszer számára sem volt elfogadható vallásos és nemzeti tartalma miatt, így átkeresztelte az új kenyér ünnepévé. Az ünnep igazi rehabilitációja 1991-ben történt, amikor az első szabad Országgyűlés nemzeti ünnepi rangra emelte.
Ma augusztus 20-án országszerte ünnepségeket szerveznek, a legkisebb falutól egészen a fővárosig. Budapesten a Szent István Bazilika előtt ünnepi szentmisét rendeznek, ezt követi az Országos Szent Jobb-körmenet. A Szent Jobb I. István király természetes módon mumifikálódott és kalandos módon megőrzött jobb keze, amit már a 11. századtól ereklyeként őriznek. Sok turistát vonz a Duna-parton megrendezett óriási ünnepi tűzijáték, aminek különleges látványt ad a folyó közelsége.
Szent Istvánnal kapcsolatban meg kell említeni még az István, a király című rockoperát. 1983-as augusztusi ősbemutatója óta töretlen sikerrel tűzik augusztusban műsorukra az államalapításról szóló darabot a szabadtéri színházak. Az első előadás után annak helyszínét Királydombnak nevezték el.

Comments

Hide