Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Október 23.
Október 23-a három magyar nemzeti ünnep közül a legfiatalabb, az 1956-os forradalom kitörésének, valamint 1989-ben a Harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója.
Az 1956-os forradalom a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye. Az 1940-50-es évekre jellemző sztálinista diktatúra és terror, valamint a szovjet megszállás elleni szabadságharc volt. Október 23-án egy békés diáktüntetésből indult ki Budapesten és Debrecenben. Az 1848-as forradalomra utalva Petőfi híres forradalmi költeményét is felolvasták. Az összegyűlt emberek spontán elkezdték kivágni a magyar zászló közepéből a kommunista címert, a lyukas zászló a forradalom jelképévé vált. Ezután a Parlament elé vonult az egyre növekvő tömeg, majd a közel 10 méteres, monumentális Sztálin-szoborhoz ment, és ledöntötte azt. A szobor darabjait ma ereklyeként őrzik a forradalom túlélői. Az éjszaka alatt a kommunista vezetés ellenállása és a fegyvertelen tömegre leadott sortűz miatt fegyveres felkeléssé alakult a tüntetés, bevették a Magyar Rádiót, ahol a katonaság is a felkelők mellé állt, letépve a szovjet vörös csillagot.
A forradalom másnapján szovjet csapatok érkeztek a fővárosba, és kezdetét vette Budapesten és sok vidéki városban a rengeteg áldozatot követelő, elkeseredett szabadságharc. Az óriási nemzetközi visszhang ellenére a nyugati országok nem nyújtottak Magyarországnak segítséget, így november elején a szovjet csapatok hadüzenet nélkül háborút indíthattak az ország ellen. A felkelők még több napig folytatták hősi harcukat, ám az aránytalan túlerővel szemben el kellett bukniuk.
A forradalomban több mint 2500 fő esett el a magyar oldalról, és mintegy negyedmillió menekült el nyugatra. A brutális megtorlásban tömegeket végeztek ki, börtönöztek be, és az 1989-es rendszerváltásig tilos volt beszélni róla. 1989-ben, a rendszerváltás idején nem véletlenül október 23-án kiáltották ki a Magyar Köztársaságot, és azóta kettős nemzeti ünnep ez a nap.
1956 rengeteg verses, prózai műnek, drámának, filmnek és más művészeti alkotásnak a témája, valamint a rendszerváltás óta jelentős számú dokumentumfilm is készült róla.

Comments

Hide