Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Farsang
A farsang Magyarországon január 6-tól, vízkereszttől „húshagyó keddig” tart. Az országban a középkorban terjed el, magyar neve a német „pajkosságot űzni” szóból ered. Érdekesség még, hogy ez az ünnep semmilyen keresztény eseményhez nem kötődik, alapja kizárólag a gazdag néphagyomány.
A farsang alapvetően egy zajos, mulatságokkal, bálokkal teli időszak. Eredete egy ősi hiedelem, miszerint a tél végén a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek megerősödnek, így ezeket ijesztő jelmezekbe bújva el kell űzni. A farsangi karnevál központi alakja a sírásó volt, és a felvonulás tulajdonképpen a tél és a hideg temetési menete lett. A babonákra már nem sokan emlékeznek, azonban a jelmezes bálok, táncos mulatozások szokása megmaradt. A 16-17. században bujasága miatt tiltották.
A fő bálok, a karnevál általában a farsang utolsó három napján, „farsangfarkán” van. Karácsony után ehhez az időszakhoz fűződik a legtöbb néphagyományunk. A jellegzetes farsangi álarcos felvonulások, ügyességi játékok mindenhol megtalálhatóak voltak. Mohács környékén pedig ma is rendeznek hagyományőrző busójárást, ez az UNESCO szellemi örökségének listáján van.
A farsang időszaka hagyományosan Magyarországon a párválasztás, eljegyzés, házasság időszaka is volt, ugyanis a húsvéti böjt alatt már tilos volt menyegzőt tartani. A lányok a báli szezon alatt a kiszemelt fiúnak bokrétát adtak, akik farsangvasárnap (farsangfarkának az első napján) a kalapjukra tűzték a választott lány csokrát. Farsanghétfő az ún. „asszonyfarsang”, amikor a nők korlátlanul ihattak, táncolhattak. Farsang farkának utolsó napja a farsangtemetés napja. Ma is élő hagyomány vidéken a tél lezárásaként szalmabábut égetni.
Ma már vidéken sem jellemzőek a hagyományos játékok, mulatságok, csak az álarcos bál szokása él tovább.

Comments

Hide