Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Országosan ismert kisebb ünnepek
Az egyházi és nemzeti ünnepeken kívül meg kell még emliteni néhány kisebb jelentőségi ünnep és emléknapot.
A legismertebb ilyen ünnep a Mikulás. Magyarországon ez a Karácsonytól független ünnep, december 6-án tartják. A középkori Szent Miklós-legenda alapján alakult ki a Mikulás-kultusz: a vörös ruhás szent püspök titokban egy szegény család házának ablakába csempészett éjszakánként pénzt. A magyar néphagyomány szerint a Mikulás december 5-én éjjel és az azt követő hajnalban jön el a gyerekekhez, és az ablakba kitett cipőkbe ajándékcsomagot tesz. A piros mikuláscsomagba hagyományosan sok édesség, szaloncukor, déligyümölcs kerül, azonban ha egy gyerek nem volt jó az évben, vagy nem tiszta a cipője, virgácsot kap ajándék helyett. Így december 5-én minden gyerek lelkesen fényesíti a cipőjét, hogy másnap reggel sok finomság várja. Ilyenkor szokás az iskolákban is megajándékozni egymást, valamint Mikulás-dalokat énekelni. Magyarországon a 20. század óta a Mikulást Télapónak is nevezik.
Szintén ünneplik a mindössze másfél évtizede ismert Valentin-, vagy magyarosan Bálint-napot február 14-én. Ezen a napon a szerelmesek megajándékozzák egymást, bár meg kell jegyezni, az idősebb generáció nem ismeri, a fiatalabbak közül pedig sokan a virágkereskedők ‘összeesküvésének’ tartják. Sokkal elismertebb a Nőnap, március 8-án, amikor a fiúk és a férfiak minden nőismerősüknek, nőrokonuknak virággal kedveskednek.
Május első vasárnapja anyák napja, utolsó vasárnapja pedig a gyermeknap. Előbbi napon a gyerekek ajándékozzák meg édesanyjukat, utóbbi nap pedig a számtalan gyerekprogramról nevezetes. Gyereknapon a pihenő családok megtöltik a parkokat, köztereket.

Comments

Hide