Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Szabadság, szerelem
Kevés dolog lehet ennyire magyar, mint Goda Krisztina filmje. Az 1956-os forradalmat feldolgozó film, melynek címe Petőfi Sándor ars poeticája, a huszadik századi magyar történelem legfelemelőbb és legszomorúbb napjairól szól. Nem mellesleg vízilabda is van benne.
A történet szerint a Melbourne-i olimpiára utazó vízipóló csapat egy tagja, Karcsi (Fenyő Iván), beleszeret egy fiatal egyetemista lányba. A válogatott csapat tagjai nagy sztárok itthon, rengeteget csajoznak, és úgy érzik övék a világ. Karcsi azonban lassan megkomolyodik, Vikin keresztül, akit Dobó Kata játszik, egyre jobban átérzi a társadalom felszíne alatti forradalmi hangulatot, az emberek szabadságvágyát az elnyomó hatalom alól.
A film figyel a történelmi hűségre. Amikor a forradalmi hangulat ténylegesen forradalomba csap át, Vikit és Karcsit követve végiglátogatjuk az összes híres helyszínt. Karcsi rájön, hogy hazájának sorsa fontosabb, mint a sport, és teljesen a forradalom mögé áll. Amikor azonban rövid időre úgy tűnik, hogy sikerrel jártak a pesti fiatalok, mégis rábeszélik, hogy utazzon ki az olimpiára képviselni hazáját. Karcsi természetesen megy, így a forradalom vérbe fojtásáról már csak hírekből értesül. Az olimpián a magyar csapat a szovjetekkel játszik elődöntőt, ez volt az úgynevezett melbourne-i vérfürdő, a sport történetének leghíresebb összecsapása. Magyarország végül 4-0-ra kiüti a durván játszó szovjeteket, akiket a rendőrség ment ki az uszodából. A győzelem sajnos csak a medencében a miénk, a fiúk kinn értesülnek a forradalom bukásáról.
Goda Krisztina filmje azért kiemelkedő, mert, ahogyan azt a tapasztalat mutatja, nagyon nehéz az 1956-os eseményekről jó filmet készíteni, a korábbi próbálkozások sorra megbuktak. A Szabadság, szerelmet mégis több mint félmillióan látták, ez Magyarország tízmilliós lakosságához mérten hatalmas siker. A film kötelező darab mindenkinek, akit egy kicsit is érdekel a magyar történelem, vagy csak egy jó filmet szeretne látni.

Comments

Hide