Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Hungarian listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
Egy fiú és egy lány diák az órarendjükről beszélgetnek.
Válassza ki a fiú diák órarendjét a megbeszélés napján.
Kellene egy megbeszélést tartanunk a csoportos prezentációról.
Igen. Mikor érsz rá?
Hétfőn, szerdán és csütörtökön vagyok bent az egyetemen.
Akkor a szerda vagy a csütörtök lenne a legjobb mindkettőnknek, mert én kedden, szerdán és csütörtökön vagyok itt. Mit szólsz a csütörtök délutánhoz?
Csütörtökön az első három órában előadásom van. De a harmadik közgazdaságtan óra után szabad vagyok. Ötre viszont munkába kell mennem, így csak egy órát érek rá.
Hm, az nem túl sok. A szerdához mit szólsz?
Újkori történelem van a második órában, és nemzetközi jog a negyedikben, de ezeket kivéve ráérek.
Értem. Nekem a harmdik órában van ázsiai történelem, aztán este dolgozni megyek. Mi lenne, ha kora reggel találkoznánk, és akkor beszélnénk, a második óra előtt?
Reggel nem vagyok túl jó formában. Miért nem találkozunk csütörtökön? Átrakom az aznapi munkámat egy másik napra.
Oké. Találkozzunk az ebédlőben óra után.
Válassza ki a fiú diák órarendjét a megbeszélés napján.
Egy fiú és egy lány diák az órarendjükről beszélgetnek.
Válassza ki a fiú diák órarendjét a megbeszélés napján.
Kellene egy megbeszélést tartanunk a csoportos prezentációról.
Igen. Mikor érsz rá?
Hétfőn, szerdán és csütörtökön vagyok bent az egyetemen.
Akkor a szerda vagy a csütörtök lenne a legjobb mindkettőnknek, mert én kedden, szerdán és csütörtökön vagyok itt. Mit szólsz a csütörtök délutánhoz?
Csütörtökön az első három órában előadásom van. De a harmadik közgazdaságtan óra után szabad vagyok. Ötre viszont munkába kell mennem, így csak egy órát érek rá.
Hm, az nem túl sok. A szerdához mit szólsz?
Újkori történelem van a második órában, és nemzetközi jog a negyedikben, de ezeket kivéve ráérek.
Értem. Nekem a harmdik órában van ázsiai történelem, aztán este dolgozni megyek. Mi lenne, ha kora reggel találkoznánk, és akkor beszélnénk, a második óra előtt?
Reggel nem vagyok túl jó formában. Miért nem találkozunk csütörtökön? Átrakom az aznapi munkámat egy másik napra.
Oké. Találkozzunk az ebédlőben óra után.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

HungarianPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?