Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Hungarian listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Egy férfi és egy nő egy fényképről beszélgetnek.
Melyik a nő öccse?
Hallottam, hogy van egy ikertestvéred. Nem is tudtam.
Igen. De mindenki azt mondja, hogy nem hasonlítunk egymásra. Nézd csak, ezen a képen rajta van az öcsém, de meg tudod mondani melyik az?
Nem látok senkit, aki hasonlítana rád. Talán ő itt, a sapkában?
Nem, nem ő az. Fekete haja van, mint nekem.
Akkor ez a magas?
Nem, ő nem olyan magas.
Még mindig nem találom... Tényleg nem hasonlítotok.
Tudom. Lehet, hogy a szemüveg miatt nehezebb.
Szemüveg? Akkor ő az, balról a második?
Eltaláltad! Hasonlítok rá?
Nem, nem igazán.
Melyik a nő öccse?
Egy férfi és egy nő egy fényképről beszélgetnek.
Melyik a nő öccse?
Hallottam, hogy van egy ikertestvéred. Nem is tudtam.
Igen. De mindenki azt mondja, hogy nem hasonlítunk egymásra. Nézd csak, ezen a képen rajta van az öcsém, de meg tudod mondani melyik az?
Nem látok senkit, aki hasonlítana rád. Talán ő itt, a sapkában?
Nem, nem ő az. Fekete haja van, mint nekem.
Akkor ez a magas?
Nem, ő nem olyan magas.
Még mindig nem találom... Tényleg nem hasonlítotok.
Tudom. Lehet, hogy a szemüveg miatt nehezebb.
Szemüveg? Akkor ő az, balról a második?
Eltaláltad! Hasonlítok rá?
Nem, nem igazán.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

HungarianPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?