Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Hungarian listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Egy férfi és egy nő a gyerekek kedvenc tantárgyairól végzett közvéleménykutatásról beszélgetnek.
Melyik táblázat mutatja a tizenöt éves gyerekek adatait?
Nézd csak ezt a cikket. A tíz éves és tizenöt éves gyerekek körében legnépszerűbb három tantárgyról szól.
Hadd nézzem. Nahát, a tíz éves gyerekek körében a testnevelés áll a lista élén.
A testnevelés még mindig népszerű, bár azt hallottam, hogy a gyerekek manapság kevesebb időt töltenek sportolással.
Igen, és az ének-zene a második.
Igen. A tizenöt éves gyerekek körében a legnépszerűbb tantárgy a történelem. Tizenöt évesen már más tantárgyak érdeklik őket, mint tíz évesen.
Valóban. Ó, a politikatudomány lett a második. Az informatika a harmadik. Amikor mi ennyi idősek voltunk, ez még nem is volt tantárgy.
A tíz évesek körében egyébként mi a harmadik legnépszerűbb tantárgy?
Lássuk csak... ó igen, a rajz. Vajon manapság már számítógépet használnak a rajzoláshoz?
Melyik táblázat mutatja a tizenöt éves gyerekek adatait?
Egy férfi és egy nő a gyerekek kedvenc tantárgyairól végzett közvéleménykutatásról beszélgetnek.
Melyik táblázat mutatja a tizenöt éves gyerekek adatait?
Nézd csak ezt a cikket. A tíz éves és tizenöt éves gyerekek körében legnépszerűbb három tantárgyról szól.
Hadd nézzem. Nahát, a tíz éves gyerekek körében a testnevelés áll a lista élén.
A testnevelés még mindig népszerű, bár azt hallottam, hogy a gyerekek manapság kevesebb időt töltenek sportolással.
Igen, és az ének-zene a második.
Igen. A tizenöt éves gyerekek körében a legnépszerűbb tantárgy a történelem. Tizenöt évesen már más tantárgyak érdeklik őket, mint tíz évesen.
Valóban. Ó, a politikatudomány lett a második. Az informatika a harmadik. Amikor mi ennyi idősek voltunk, ez még nem is volt tantárgy.
A tíz évesek körében egyébként mi a harmadik legnépszerűbb tantárgy?
Lássuk csak... ó igen, a rajz. Vajon manapság már számítógépet használnak a rajzoláshoz?
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

HungarianPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?