Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Hungarian listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Egy futár a recepcióssal beszélget.
Mit fog csinálni ezután a futár? Válassza ki a hibás megoldást.
Jó napot, csomagot hoztam a humánerőforrásnak és a könyvelésnek.
Köszönjük, mindkettő a negyedik emeleten van.
Értem. És fel kell vennem valamit a sales osztályról.
A sales osztályon két alosztály van, első és második. Melyik az?
Lássuk csak. A második.
A sales második alosztály a második emeleten van. A bejáratnál van kaputelefon, kérem hívja fel a személyt akit keres.
Értem. Használhatom a liftet hogy felmenjek?
Sajnálom, de a lift éppen üzemen kívül van biztonsági ellenőrzés miatt. Használná kérem a lépcsőt?
Persze. Köszönöm.
Mit fog csinálni ezután a futár? Válassza ki a hibás megoldást.
Egy futár a recepcióssal beszélget.
Mit fog csinálni ezután a futár? Válassza ki a hibás megoldást.
Jó napot, csomagot hoztam a humánerőforrásnak és a könyvelésnek.
Köszönjük, mindkettő a negyedik emeleten van.
Értem. És fel kell vennem valamit a sales osztályról.
A sales osztályon két alosztály van, első és második. Melyik az?
Lássuk csak. A második.
A sales második alosztály a második emeleten van. A bejáratnál van kaputelefon, kérem hívja fel a személyt akit keres.
Értem. Használhatom a liftet hogy felmenjek?
Sajnálom, de a lift éppen üzemen kívül van biztonsági ellenőrzés miatt. Használná kérem a lépcsőt?
Persze. Köszönöm.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

HungarianPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?