Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Hungarian listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
Egy cég elnöke a titkárnőjével beszél telefonon.
Melyik iratokat fogja a titkárnő az értékesítési osztályra vinni?
Halló, megtenne nekem egy sziveséget? Van egy irat az íróasztalomon és arra szeretném kérni, hogy vigye át az értékesítési osztályra.
Természetesen. Melyik irat az?
Azt hiszem a kék borítékban van.
Kék boríték... Nos kettő kék boríték van az íróasztalán.
Ahh, igaz! Van egy piros pecsét a boríték jobb tetején. A másik a zöld pecséttel, azok az iratok, amiket kiosztunk a felvételi eligazításon.
A piros pecséttel... Rendben, megvan.
Nagyszerű! Tehát, kérem vigye át az értékesítési osztályra délután 1 óráig és gondoskodjon róla, hogy személyesen az igazgatónak adja oda. Ugye ismeri őt?
Igen néhányszor találkoztam és beszéltem vele.
Jó. Ja és át tudná vinni a másik borítékot a felvételi osztályra?
Igen uram.
Melyik iratokat fogja a titkárnő az értékesítési osztályra vinni?
Egy cég elnöke a titkárnőjével beszél telefonon.
Melyik iratokat fogja a titkárnő az értékesítési osztályra vinni?
Halló, megtenne nekem egy sziveséget? Van egy irat az íróasztalomon és arra szeretném kérni, hogy vigye át az értékesítési osztályra.
Természetesen. Melyik irat az?
Azt hiszem a kék borítékban van.
Kék boríték... Nos kettő kék boríték van az íróasztalán.
Ahh, igaz! Van egy piros pecsét a boríték jobb tetején. A másik a zöld pecséttel, azok az iratok, amiket kiosztunk a felvételi eligazításon.
A piros pecséttel... Rendben, megvan.
Nagyszerű! Tehát, kérem vigye át az értékesítési osztályra délután 1 óráig és gondoskodjon róla, hogy személyesen az igazgatónak adja oda. Ugye ismeri őt?
Igen néhányszor találkoztam és beszéltem vele.
Jó. Ja és át tudná vinni a másik borítékot a felvételi osztályra?
Igen uram.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

HungarianPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?