Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Sziasztok, Livia vagyok. Ismét egy olyan dátumhoz érkeztünk, amely a magyar történelem egy tragikus eseményével kapcsolatos. Már volt szó egy korábbi videóban az 1848-49-es szabadságharcról. Ha szeretnéd megtudni, hogy ki volt a 13 aradi vértanú , hogyan törtek borsot az osztrák sereg orra alá és mi volt érte a büntetésük, akkor maradj velünk. Mindezt megtudhatod ebből a leckéből.
Miért nem illett Magyarországon 1849. október 6-a után, 150 évig sörrel koccintani?
A video végén megmutatjuk a választ.
1849. október 6-án Aradon az osztrák császári hadbíróság ítélete alapján kivégezték a magyar honvéd sereg 13 tisztjét. Hogy miért? Az osztrák császári sereg csak úgy tudta legyőzni a magyar szabadságharcos csapatokat 1849-ben, hogy Oroszországtól katonai segítséget kért . A túlerővel megbírkózni képtelen magyar sereg augusztus 13-án Világos nevű település mellett letette a fegyvert az orosz csapatok előtt. Ez nagy sértés volt az osztrákokra nézve, mert azt sugallta, hogy a császári birodalom egyedül , orosz segítség nélkül nem lett volna képes győzedelmeskedni a magyarok felett.
A fegyverletétel előtt a magyar honvédek igéretet kaptak , hogy ha megadják magukat, szabadon elvonulhatnak mind a tisztek, mind a katonák. De sajnos nem így történt. A véres megtorlások és kivégzések időszaka következett Haynau, Magyarország akkori teljhatalmú kormányzójának az irányításával. Neki köszönhető az is , hogy bosszúból azért mert a magyarok az orosz csapatok elött tették le a fegyvert 13 aradi vértanút, a katonákat megillető lőpor és golyó általi halál helyett kötél általi halálra ítélték felségsértés címén.
Már a kivégzést követő órákban tömegével zarándokoltak a helyszínre a gyászolók de az 1867-es osztrák magyar kiegyezésig gondolni sem lehetett arra hogy méltó emléket állítsanak a vértanuknak. A 13 magyar hős sok művészt megihletett a 19. század végén és a 20. században, festményeken , szobrokon, emlékműveken találkozhatunk velük Magyarországon mindenfelé. Minden évben október 6. nemzeti gyásznap és munkaszüneti nap. Ilyenkor koszorúzásokkal és a témához kapcsolódó TV műsorokkal emlékezik az ország a kivégzett 13 aradi vértanúra.
A vértanuk kivégzése után a szintén kivégzett Batthyány Lajos özvegye megátkozta Ferenc József császárt, hogy még a halála előtt veszítse el 13 közeli hozzátartózóját. Az átok kíméletlenűl lesújtott a császár 13 rokonára, akik idő előtt, nem természetes halállal haltak meg.
És most lássuk a választ a video elején elhangzott kérdésre.
Miért nem illett Magyarországon 1849. október 6-a után, 150 évig sörrel koccintani?
A 13 aradi vértanú kivégzését követően állítólag a császári tisztek sörrel koccintottak, így ünepelvén meg az eseményt. A legenda szerint ekkor terjedt el az a fogadalom , hogy magyar ember sörrel nem koccint, így tiktakozva az osztrák császári elnyomás ellen. Vagy ha mégis koccint, azt mondja mellé, hogy "vesszen Haynau".
Hogy tetszett ez a lecke? Tanultál valami érdekeset?
Ti milyen itallal szoktatok koccintani az ünnepi alkalmakkor?
Írj nekünk a HungarianPod101.com-on!
Viszlát legközelebb!

Comments

Hide