Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

A Duna és a Tisza
A Duna Magyarország fő folyója, egyben Európa második legnagyobb folyama, amely Németországban ered és a Fekete-tengerbe ömlik. Magyarországi hossza 417 km, ez a Duna három szakasza közül a Közép-Dunához tartozik. Az ország északi-nyugati részén, egy szakaszon határfolyó is. Mivel az ország összes folyóvize a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik, így annak vízrajzának meghatározó eleme. Legnagyobb mellékfolyói az országban a Rába, az Ipoly és a Sió. Vízszintje nem állandó, főleg tavasszal jelentősen megemelkedik.
Halállománya viszonylag szegény, viszont a holtágakban, árterekben gazdag flóra és fauna található; jellemzőek a nádasok, a vízimadarak közül pedig a dankasirály. Ma több fontos nemzeti park, tájvédelmi körzet is található a Duna mentén.
A Duna egyben a világ „legnemzetközibb folyója”, 10 országon halad át. Magyarországon olyan jelentős településeket érint, mint a főváros, Budapest, amit a Duna tagol budai és pesti oldalra. Ezen kívül érdemes megemlíteni északon Visegrádot, vagy a Duna-kanyar festői szépségű városát, Esztergomot, legdélebben pedig Mohácsot, amely legfőbb nevezetessége a busójárás.
Budapesten székel a Duna Bizottság, amely a dunai nemzetközi hajózási útvonalat felügyeli.
A Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója. Az Alföldön folyik keresztül, Magyarországi szakasza 597 km hosszú.
Bár vízrajzi szempontból kisebb jelentőségű, mint a Duna, a magyarság a Tiszához kötődik jobban. Ez a versekben legtöbbször megénekelt folyó. Régen a legmagyarabb folyónak hívták, mert teljes hosszán az országban folyt.
Vízjárása szélsőséges. Árvizei alkalmával a 19. században óriási területeket öntött el, árterén végtelen mocsarak, tavak, nádasok alakultak ki. Az árvízvédelmi munkálatoknak köszönhetően ma 40%-al rövidebb eredeti szakaszánál. A leválasztott szakaszok ma is gazdag élővilágú holtágak, gyakran tájvédelmi körzetek is egyben. A folyó mentén kialakított mesterséges Tisza-tó kedvelt turisztikai célpont. Legnevesebb folyó menti városként Szegedet a dél-alföld kulturális központját említhetjük.

Comments

Hide