Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Debrecen és az Észak-Alföld
A régióba három megye tartozik, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye. Gazdasági, infrastrukturális és kulturális központja Debrecen.
A Nagyalföld északi részén, sőt egészén, a lakosság nagyobb falvakban és tanyákon él, többségük mezőgazdaságból, amelynek kedvez a löszös talaj. A helyiek sok egyéb mellett búzát, kukoricát, burgonyát, napraforgót és repcét termelnek. Magyarország termékeny területének jelentős része a Nagyalföldön található, de a környék állattenyésztés szempontjából is fontos. Itt tenyésztik a magyar szürke marhát. Ennek a fajtának mára már nagyobb a kulturális, mint a gazdasági jelentősége, de az Európában tomboló kergemarha-kór ismét felértékelte a garantáltan kórmentes, csak növényi táplálékon tartott fajtát.
Bár a terület nem rejt sok ásványkincset, kőolaj és földgázkitermelés máig is folyik, valamint termálvízben is gazdag a régió. A terület legnagyobb folyója a Tisza. Az alföldi állóvizek többsége mesterséges, akárcsak a legnagyobb felületű tó, a Tisza-tó.
Nem csak praktikus szempontokból fontos ez a régió. Magyarország több mint fele síkvidék, nem véletlen, hogy a végtelennek látszó táj sok költőt és írót megihletett, köztük például a magyar irodalom egyik legtöbbet idézett költőjét, Petőfi Sándort is. A Hortobágyi pusztát meglátogatva mi is kaphatunk kóstolót a táj szépségéből.
Fontos megemlíteni, hogy számtalan védett madár és egyéb állatfaj lakóhelye az alföld. Itt él a túzok és a kanalasgém is, mindkét nagytestű madárfaj a nyílt sztyeppéket, füves pusztákat kedveli.
A régió és Hajdú-Bihar megye központja Debrecen. A tizennyolcadik századi angol utazó, Robert Townson értetlenül állt a tény felett, hogy több tízezer ember lakóhelyéül választott egy olyan területet, ahol nincs folyó, tüzelő, sem pedig építőanyag. Ennek ellenére ma Magyarország második legnagyobb városa, gyorsan fejlődő infrastruktúrával, gazdasággal. Kulturális jelentősége is van, Magyarország egyik nagy egyetemvárosa, és évszázadok óta fontos kálvinista központ.

Comments

Hide