Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Esztergom, Székesfehérvár és a Közép-Dunántúl régió
A Közép-Dunántúl régió az utazók számára rengeteg kincset rejt. Sajnos a lecke keretei nem engedik meg, hogy minden város megkapja a neki járó figyelmet, de egy későbbi, Balatonról szóló lecke során érintjük őket.
A régió három megyéből áll, Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megye. Észak felől haladva, az első ezek közül az ország legkisebb megyéje, Komárom-Esztergom. A megyében több hegység is található, köztük a Bakony északi része, a Pilis és a Vértes. Fontos szén- és bauxitlelőhelyek erősítik a helyi gazdaságot.
A természeti szépségek mellett a megye bővelkedik kulturális és történelmi emlékekben is. Bár nem Esztergom a megyeszékhely, mégis talán ez a város vonzza a legtöbb látogatót évente. Az egykori főváros ma az Alkotmánybíróság székhelye és a Római Katolikus Egyház magyarországi központja.
Fejér megye földrajza igen változatos, nem csak hegyvonulatok, de az alföld egy része is benyúlik a megyébe. Fővárosa Székesfehérvár, az egykori királyi székhely. Ez a terület, a Duna és az egész Nyugat-magyarországi régió volt a Római Birodalom keleti határvidéke, sok római kori emlék megtalálható itt. A kulturális emlékek mellett a megye ipara is számottevő.
Veszprém megye Magyarország egyik legerdősebb megyéje, közel harminc százalékát erdők borítják. Bár észak felől a Kisalföld mélyen benyúlik a megye területére, nagyobb része mégis inkább hegyvidék, délen pedig a Balaton határolja. A tó és környéke egy külön leckét kap a későbbiekben. A megye gazdaságában, az idegenforgalom mellett, fontos szerepe van a vegyiparnak és a bauxit- illetve barnakőszén-bányászatnak. A vulkanikus talaj kedvez a szőlészetnek is, Magyarország több fontos borvidékét találjuk a Balaton északi oldalán.
A régióba elsősorban a történelmi emlékek miatt érdemes ellátogatni, Esztergom, Székesfehérvár és Veszprém is a magyar történelem fontos szereplői. A bakonyi borvidékek és a későbbi leckében ismertetett Balaton is érdekes úti cél.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

HungarianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.


Győr és Nyugat-Dunántúl


A Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéből álló régió Magyarország egyik legfejlettebb területe.
Mindhárom megye gazdag látnivalókban, idegenforgalmi jelentőségük igen nagy.
A megyék földrajza változatos, különösen Vas megyében, ahol az Alpokalja hegyei mellett van síkság és dombvidék is.
Északon a földrajzi körülmények inkább a mezőgazdaságnak kedveznek, a szőlő- és bortermelés jelentős ágazatok.
Zala megyében, délen, a kőolaj és földgázkitermelés évtizedeken keresztül munkát adott a helyieknek.
Mára ezeknek a mezőknek a többsége kimerült, azonban az egykor olajkitermelésre használt kutak most termálvizet hoznak a felszínre, amely mindig komoly idegenforgalmi tényező.

A régió központja a százezres Győr.
A város és környéke nem csak  mezőgazdasági szempontból fontos, hanem ipari központ is.
Sok Magyarországra települt cég választotta központjául a Bécs és Budapest között félúton elhelyezkedő várost.
Győrnek a huszadik század elejétől kezdve kulcsszerepe volt a gépgyártásban és építőiparban.

Vas megye központja, Szombathely már a Római Birodalom idején is népes város.
Az erre haladó Borostyánút mentén a rómaiak katonai bázisokat és kereskedelmi központokat építettek.
Vas megye fontos bevételi forrása a turizmus, amelyet részben az itt található termálfürdőknek, egészségközpontoknak, és a középkori várainak köszönhet.

A termálvíz hasonlóan fontos Zala megyében is.
Zalaegerszeg az 1950-es évekig nem volt jelentős tényező Magyarország gazdaságában, mára azonban a magyar átlaghoz képest igen fejlett.
A kilencvenes évektől kezdve a szolgáltató szektor is sokat fejlődött, valamint az országszerte sok problémát jelentő munkanélküliség is alacsony itt.

A nyugat-magyarországi kirándulások célpontja lehet a számtalan fürdő, az Alpokalja lankái és a környék várai, kastélyai.