Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Pécs és a Dél-Dunántúl
A dél-dunántúli régió több szempontból igen ellentmondásos. Keleti megyéje, Somogy, például a Balatonnak köszönhetően északon igen fejlett, míg déli része némileg elmarad a magyar átlagtól. Hasonló a helyzet Baranyában is, melynek központja Pécs. A nagyváros körül igen fejlett az infrastruktúra, azonban a déli határ felé közelítve sokkal szegényebb területekre érünk. A régió harmadik megyéje, Tolna homogénebb képet mutat.
Baranya megye más szempontokból is változatos. Bár Pécs maga Magyarországon nagyvárosnak számít, a megye egyéb részein rengeteg úgynevezett törpefalut találunk, 500-1000 fős lakossággal. A hely földrajza is hasonlóan változatos. A Mecsek lejtői kiválóak szőlőtermesztésre, míg a síkvidék gabonatermesztésre alkalmas. Pécs nagy egyetemváros, az ország legnagyobb létszámú egyeteme is itt található, közel harmincötezer diákkal. 2010-ben Pécs Európa egyik kulturális fővárosa.
Somogy megyében fontos bevételi forrás a balatoni turizmus. A Balaton és környéke hamarosan külön leckét kap, itt nem tárgyaljuk. A mostani lecke a hetedik, itt már igazán nem lehet meglepetés, ha azt mondjuk, hogy a megye gazdaságában kiemelt szerepe van a termálfürdőknek, illetve a helyi borvidékeknek. Fővárosa Kaposvár, Nyugat-Magyarország egyik leggyorsabban fejlődő települése.
Tolna megyében, Pakson található Magyarország egyetlen atomerőműve. A székhelye Szekszárd, ez az ország legkisebb megyeszékhelye. Mivel a Duna, a Sió és a Kapos mind érinti a megyét, így a vízben gazdag termőterület ideális a mezőgazdaságnak. Vadállománya és az erdős területek mennyisége is igen nagy. Igazi érték még a régióban a Szekszárdi-dombság borvidéke, a helyi bortermelés évszázados múltra tekint vissza.
A fentiekből már kiderülhetett, a terület úti célunk lehet a balatoni üdülők, a gyógyvizek, a bor és a kirándulóhelyek miatt.

Comments

Hide