Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Hungarian listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Egy férfi és egy nő beszélgetnek.
Kivel lakik a férfi?
Nem jössz el hozzánk látogatóba valamikor a közeljövőben?
Nagyszerű lenne, de, tudod, egy kicsit ideges vagyok. Szeretnék egy kicsit többet megtudni a családodról, mielőtt találkozom velük.
Értem. Lássuk csak! Apám irodai dolgozó és a hobbija a horgászás. Anyukám háztartásbeli és nagyszerűen tud főzni.
Vannak testvéreid?
Igen. Van egy nővérem és egy öcsém. A nővérem házas és külföldön él a családjával. Az öcsém pedig középiskolás és minden este későn jön haza.
Kedves családod van. Szívesen találkoznék és beszélgetnék velük.
Kivel lakik a férfi?
Egy férfi és egy nő beszélgetnek.
Kivel lakik a férfi?
Nem jössz el hozzánk látogatóba valamikor a közeljövőben?
Nagyszerű lenne, de, tudod, egy kicsit ideges vagyok. Szeretnék egy kicsit többet megtudni a családodról, mielőtt találkozom velük.
Értem. Lássuk csak! Apám irodai dolgozó és a hobbija a horgászás. Anyukám háztartásbeli és nagyszerűen tud főzni.
Vannak testvéreid?
Igen. Van egy nővérem és egy öcsém. A nővérem házas és külföldön él a családjával. Az öcsém pedig középiskolás és minden este későn jön haza.
Kedves családod van. Szívesen találkoznék és beszélgetnék velük.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

HungarianPod101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?